Logo bibliotheek
Logo bibliotheek eigen

Bibliotheek van Steenwijk naar station?

Steenwijk

STEENWIJK - Het station van Steenwijk, in 2020 door reizigers nog bestempeld als het minst gewaardeerde van Overijssel, krijgt er misschien een nieuwe functie bij. 

Onderzoek gemeente
De gemeente onderzoekt namelijk of het mogelijk is om de bibliotheek Kop van Overijssel te vestigen in het stationsgebouw. Het stationsgebouw moet in de toekomst een flinke opknapbeurt krijgen, waarbij ook ruimte moet zijn voor educatie, ontmoeting, informatie en horeca.

Meer reuring
De gemeente hoopt zo het stationsgebouw en de omgeving er omheen “te verlevendigen”, waarbij ook nog andere partijen in de race zijn voor huisvesting aan het station. De gemeente verwacht na 1 februari 2022 de uitkomsten van het onderzoek te kunnen presenteren.